Kognitiv terapi

Alle har en psykisk helse

I løpet av livet vil vi alle møte på utfordringer som setter vår psykiske helse på prøve. Det kan være normale livsfase-endringer, brudd i relasjoner, utfordringer i arbeidslivet eller for eksempel plager i egen helse. Kroppen husker erfaringer og måten vi tenker og føler på vil naturlig nok også preges av minnene. Psykiske tilstander som angst, depresjon og utbrenthet kan oppstå og i verste fall sette oss ut av spill i egen hverdag. Uro og nedstemthet kan ta overhånd og vi kan begynne å tvile på egen evne til å mestre og kanskje også egen verdi som menneske.

Kognitiv atferdsterapi er en terapiform som har vist seg svært effektiv ved en rekke psykiske tilstander, som blant annet angst, depresjon, utbrenthet og lav selvverdi.

Hovedfokuset i kognitiv atferdsterapi er å forstå hvordan tanker, følelser, kropp og atferd gjensidig påvirker hverandre og hva som opprettholder den psykiske tilstanden vi sitter fast i. Med enkle terapeutiske verktøy jobber vi med å forstå hvorfor det har blitt slik og hvordan vi kan komme oss ut av det som forringer vår livskvalitet i dag.