Selvfølelse er den måten vi oppfatter oss selv på, bedømmer oss selv på og den verdien vi tillegger oss selv.

Når du jevnt over oppfatter deg selv som dårligere enn alle andre og som oftest bedømmer deg selv og dine prestasjoner som negative og dårlige, har du sannsynligvis lav selvfølelse.

I kognitiv terapi ser vi på sammenhengen mellom lav selvfølelse og sårbarhetsfaktorer i livet ditt. Sårbarhetsfaktorer kan være noe du har opplevd tidligere i livet eller vanskelige situasjoner du står oppi i dag. Når du er bevisst årsaken til din lave selvfølelse, kan vi arbeide med å endre synet du har på deg selv.

Når du har lav selvfølelse er som regel utgangspunktet ditt ”Dette får jeg ikke til” eller ”Dette kommer ikke til å gå bra”. Dette skaper en bekymring i deg. Hvis du velger å gjennomføre vil du sannsynligvis få en rekke selvkritiske tanker som ”Så utrolig dumt du oppførte deg!” eller ”Du er en idiot!”. Hvis du velger å ikke gjennomføre vil du sannsynligvis få negative tanker som ”Når tenker alle at jeg er dum” eller ”Nå har jeg skuffet dem”. Deretter vil du sikkert føle deg nedstemt og lei deg, kanskje sint også.

Når du har slike gjentagende kritiske tanker om deg selv, trenger du sannsynligvis hjelp til å forstå deg selv på en annen måte.

"Når du er bevisst årsaken til din lave selvfølelse, kan vi arbeide med å endre synet du har på deg selv."

selvfolelse