Utdanning i kognitiv terapi

Nasjonalt institutt for kognitiv terapi (NIKT) gjennomfører videreutdanning i kognitiv terapi for leger/psykologer og helse-og sosialfaglig personell. Jeg er underviser og veileder på utdanningen for helse- og sosialfaglig personell. Jeg underviser i kognitiv terapi ved depresjon, panikkangst og sosial angst.

I tillegg til å veilede på videreutdanning i kognitiv terapi trinn 2 holder jeg for tiden fordypningskurs i "Kognitiv terapi ved lav selvfølelse"

Jeg er også engasjert som kursleder, underviser og veileder i kognitiv miljøterapi og har nylig avsluttet kurs hos Sykehuset Innlandet Gjøvik DPS, Sykehuset Sørlandet Lister DPS og Signo Conrad Svendsen Senter.

Les om mitt arbeid som seminarkoordinator for NIKT´s fagseminarer i nyhetsbrevet (side 3).

Fagseminarer i kognitiv terapi

 

Fagveiledning

Mange institusjoner har kognitiv terapi som grunnleggende fagplattform i sitt arbeid med ulike målgrupper. Som veileder er mitt hovedfokus å etablere en grundigere forståelse av målgruppens utfordringer ved blant annet bruk av kognitiv kasusformulering. For tiden veileder jeg ansatte ved:

Frelsesarméen den åpne dør, Bosatt, Heimen og Fagerborg,

Lillestrøm Familievernkontor, sinnemestringsgrupper

Gaustad sykehus seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung,

Akershus Universitetssykehus spesialpsykiatri seksjon A og

Signo Conrad Svendsen Senter.

 

Foredrag

Jeg foreleser om kognitiv terapi og lager undervisningsopplegg etter spesifikke ønsker.
Referanser: 

Frelsesarméen den åpne dør
Ahus, ARA
Sunnaas sykehus, KReSS
Follo DPS
Søndre Oslo DPS
SEPREP, tverrfaglig rusutdanning i Nordfjord

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud om veiledning eller undervisning.

neeta@neetaparmar.no