"Våre livserfaringer preger oss ved hvordan vi idag fortolker og møter våre omgivelser."

Jeg er utdannet kognitiv terapeut fra Nasjonalt institutt for kognitiv terapi i 2008. Jeg hjelper mennesker som strever med sosial angst, panikk, fobier, depresjon, lav selvfølelse og avhengighet. Jeg kan også hjelpe deg som står i en vanskelig livssituasjon eller veivalg privat eller på jobb

Jeg tror våre livserfaringer preger oss ved hvordan vi idag fortolker og møter våre omgivelser. Som kognitiv terapeut er jeg opptatt av å forstå disse sammenhengene slik at vi kan bryte våre uhensiktsmessige og negative tankemønstre.

I 2010 ble jeg godkjent kognitiv veileder og jeg veileder og underviser nå på utdanningen i kognitiv terapi ved Nasjonalt institutt for kognitiv terapi. 

Jeg er fra tidligere utdannet barnevernpedagog med videreutdannelse i ledelse og har lang fartstid innenfor rusomsorgen.