Hva er kognitiv terapi?

 

Når du er preget av negative tanker, vonde og vanskelige følelser og/eller har en uønsket væremåte kan det være vanskelig å mestre hverdagen.

I kognitiv terapi ser vi på sammenhengen mellom dine tanker, følelser og væremåte slik at du blir bevisst ditt eget tankemønster. Når du er bevisst tankemønsteret kan vi arbeide med å endre det du opplever som negativt.

Vi har alle både gode og dårlige livserfaringer. På bakgrunn av det vi har opplevd lager vi oss grunnleggende leveregler som vi lever etter. Hvis du vokser opp i et miljø med mye ros og støtte vil du trolig skape en leveregel som "Jeg er verdifull". Vokser du opp i et miljø hvor du blir hakket og kjeftet på kan du muligens skape en leveregel som "Jeg er verdiløs" eller "Jeg er dum".

Levereglene er vår sannhet om oss selv og verden rundt oss. Slike leveregler blir et filter vi ser verden gjennom. Så selv om du mestrer noe kan det hende du finner noe negativt i situasjonen, slik at du underkjenner din egen prestasjon. Dermed er du i gang med et negativt mønster av tanker, følelser og væremåte. Du tenker kanskje ”Dette får jeg ikke til”, du få en uro i kroppen og så gjør du det du kan for å ikke havne i en slik situasjon igjen.

Når slike tankemønstre hindrer deg i å gjøre det du egentlig har lyst til, trenger du sannsynligvis hjelp til å bryte negative tankemønstre.

 

"Levereglene er vår sannhet om oss selv og verden rundt oss."

KognitivTerapi