Depresjon er en tilstand som kjennetegnes ved lavt stemningsleie, samtidig med lav selvfølelse og tapt interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede. Tilstanden er universell og uavhengig av kultur.

Når din hverdag er preget av tungsinn som gjør at du ikke ønsker å stå opp av sengen om morgenen er du sannsynligvis deprimert. Tilstanden kan være knyttet til en konkret opplevelse eller sorg eller det kan være noe du har kjent på i store deler av livet ditt.

I kognitiv terapi ser vi på sammenhengen mellom ditt stemningsleie, din indre stemme og tankemønster og erfaringer du har gjort deg gjennom livet. Når du er bevisst din indre stemme, kan vi arbeide med å se verden i et annet lys.

Når du er deprimert vil du oppleve deg selv som konstant sliten. Du strever kanskje med å sovne om kvelden og ligger våken og grublende til langt på natt. Så sovner du tidlig på morgenkvisten og orker ikke å stå opp når klokken ringer. Eller har du kanskje sluttet å sette på vekkerklokken? Sakte, men sikkert snur du døgnet helt rundt. Du tenker kanskje at de på jobben uansett ikke vil savne deg, og hva er egentlig meningen med livet? Du orker kanskje ikke å dusje og stelle deg lenger, du skal jo ikke ut i dag.

Når du ikke finner glede i noen ting og heller ikke ser noe håp i fremtiden, trenger du sannsynligvis noen som tar deg på alvor, lytter til det du synes er tungt og hjelper deg å se etter en mening.

"Når du er bevisst din indre stemme, kan vi arbeide med å se verden i et annet lys."