Angst er en psykologisk og fysiologisk forsvarstilstand som forbereder oss mot det vi oppfatter som en trussel, fare eller katastrofe. Angst er vanligvis en normal fryktreaksjon og utløses som regel av ytre stress.

Når din opplevelse av trussel, fare eller katastrofe er jevnt over overveldende og sjelden i samsvar med dine omgivelsers opplevelse, har du sannsynligvis en angstlidelse. For eksempel når du er ute blant mange folk, står i heis eller trange rom, er i nærheten av hunder eller du kjenner følelsen av fare uten noen bevisst årsak. Det kan hende du også har utviklet angst for angsten, for eksempel at tanken på å være i en heis skaper så enorme kroppslige reaksjoner at det setter deg ut av spill.

Sosial angst er frykten for å bli nedvurdert av mennesker rundt deg og frykten kan i noen tilfeller oppleves så sterkt at du får panikk. Ved panikk vil du kjenne på dine egne kroppsreaksjoner så sterkt at du etterhvert utvikler en frykt for å miste kontrollen eller dø. 

Fobi er ofte knyttet til frykt for noe spesifikt, f.eks edderkopper, hunder, trange rom eller høyder.

I kognitiv terapi ser vi på sammenhengen mellom situasjonen du kjenner på angsten, dine tanker, kroppslige reaksjoner, følelser og handlinger. Når du er bevisst hva du er redd for og hvorfor du er redd, kan vi arbeide med å endre erfaringsgrunnlaget ditt.

Når du har angst vil du få sterke kroppslige reaksjoner som for eksempel hjertebank, økt puls og skjelving ved tanken på at du må gå inn i en heis. Du vurderer sannsynligvis å komme tidligere til avtalen din fordi du tenker at du kan gå trappene opp til 10. etasje. Så tenker du kanskje: ”Tenk om trapperommet er låst?” eller ”Jeg kommer til å bli svett og sliten av å gå alle trappene, de kommer til å legge merke til det.” Du avlyser sannsynligvis avtalen fordi du fylles av frykt ved tanken på å måtte ta heisen. Neste gang dropper du å gjøre avtale i det hele tatt.

Når du blir forhindret i å utføre det du skulle ønske på grunn av frykten din, trenger du sannsynligvis hjelp til å ta hverdagen din tilbake.

"Når du er bevisst hva du er redd for og hvorfor du er redd, kan vi arbeide med å endre erfaringsgrunnlaget ditt."

Angst