Avhengighet

Er du avhengig av alkohol, sigaretter eller snus?

Skulle du ønske du lot være å begynne igjen?

Tenker du ofte at ”jeg klarer aldri å slutte”?

selvfolelse

Har du lav selvfølelse eller selvtillit?

Føler du deg mislykket?

Tenker du ofte at "dette får jeg ikke til"?

 
angst.jpg

Er du bekymret, engstelig og redd?

Har du angst?

Tenker du ofte at "det kommer ikke til å gå bra"?

Depresjon.jpg

Er du nedstemt og lei?

Er du deprimert?

Tenker du ofte at "livet er meningsløst"?